Slider
služby

Tlakové nádoby stabilní

Vyhrazená technická zařízení
TNS = Tlakové nádoby stabilní

  • Školení obsluh TNS a  osob odpovědných za provoz.
  • Výchozí, Provozní a  Vnitřní revize TNS, Zkoušky těsnosti a Tlakové zkoušky TNS.
  • Měření síly stěn ultrazvukovým tloušťkoměrem – defektoskopie.
  • Dodávání a instalace TNS.
  • Opravy a odstraňování závad zjištěných při revizi.
  • Dodávání náhradních dílů.
  • Zpracování kompletní provozní dokumentace.