Slider
služby

Požární ochrana

PO = Požární ochrana

 

 • Provedení začlenění provozovaných činností z hlediska požární nebezpečnosti dle zákona o Požární Ochrany.
 • Zpracování Podmínek požární bezpečnosti podle zákona o PO.
 • Zpracování Organizační směrnice pro řízení PO.
 • Zpracování Evakuačního plánu.
 • Zpracování Požární poplachové směrnice.
 • Zpracování Dokumentace zdolávání požáru: Operativní karta, Operativní plán.
 • Zpracování osnov školení PO pro zaměstnance, vedoucí zaměstnance, preventivní požární hlídky a požární preventisty.
 • Technicko-organizační poradenství v oblasti PO.
 • Provádění preventivních kontrol pracovišť, vedení požární knihy, ustanovení opatření pro odstranění zjištěných závad.
 • Provádění revizí přenosných a pojizdných hasicích přístrojů, hydrantů, požárních dveří, nouzových osvětlení a dalších nevyhrazených požárně bezpečnostních zařízení.
 • Odborné posouzení a stanovení počtu a rozmístnění hasících přístrojů.
 • Dodávání a opravy hasících přístrojů a hydrantů, včetně vybavení.
 • Navrhování a instalace bezpečnostních a informačních značení a tabulek na pracovištích.