O nás

Odborný servis BOZP, PO revize VZT

Naše firma od roku 1994 poskytuje komplexní služby v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v oblasti Požární ochrany a v oblasti revizí, kontrol a prohlídek vyhrazených technických zařízení: Tlakové nádoby stabilní, nízkotlaké kotelny, středotlaké kotle, jeřáby a v oblasti vyhrazených a nevyhrazených požárně bezpečnostních zařízení: přenosné a pojízdné hasící přístroje, vnější a vnitřní hydranty a hadicové systémy, požární dveře, požární klapky, nouzové osvětlení, zařízení pro vyhlášení požárního poplachu atd…

K naší práci využíváme moderní technologie, naši zákazníci mají k dispozici nepřetržité poradenství 24 hodin denně, mohou využívat služeb od jednorázových školení a revizních činností až po celkovou péči o problematiku BOZP, PO a VTZ, vždy se snažíme vyhovět individuálním požadavkům každého klienta. Věříme, že i Vy se stanete našimi spokojenými klienty a ochráníte tak svoji firmu před následky, které z nedodržování zákonných povinností v této oblasti plynou.

Dále nabízíme:

  • Odborné posouzení a stanovení počtu a druhu a rozmístění přenosných a pojízdných hasicích přístrojů, včetně jejich dodání.
  • Odborné posouzení, rozmístění a vypracování soupisu výstražného, informačního a bezpečnostního značení a tabulek, včetně jejich dodání.
  • Provedení auditu dokumentace BOZP a PO, fyzického stavu pracovišť, objektů a technických zařízení.
  • Zastupování klientů při kontrolách státních orgánů.

Způsob realizace námi nabízených činností a služeb je několik variant a vždy záleží na rozhodnutí klienta, kterou z nich zvolí. Vždy doporučujeme, na počátku jakéhokoliv způsobu spolupráce, provedení auditu oblasti BOZP, PO a VTZ, tak abychom věděli, kde mohou naše zkušenosti a vědomosti klientovi pomoci. 

Spolupráce je možná od pouhého zajičtění školení zaměstnanců, přes spolupráci v některé z námi nabízených oblastí, až po komplexní zajištění všech oblastí, které nabízíme. Při komplexním servisu, nabízíme klientovi, mimo jiné, i zastupování při kontrolách ze strany státních orgánů.