Slider
služby

Nízkotlaké kotelny

  • Školení obslu nízkotlakých kotelen a osob odpovědných za jejich provoz.
  • Prohlídky nízkotlakých kotelen.
  • Opravy a odstraňování závad zjištěných při revizi.
  • Dodávání náhradních dílů.
  • Zpracování kompletní provozní dokumentace.