Slider
služby

Jeřáby a zdvihací zařízení

 

  • Jeřáby
  • Regálové zakladače
  • Vysokozdvižné (pohyblivé pracovní) polšiny.
  • Školení jeřábníků, obsluh, vazačů a osob odpovědných za provoz, včetně vystavení průkazů.
  • Pravidelné inspekce, revize a revizní zkoušky jeřábů.
  • Zvláštní posuzování jeřábů.
  • Měření geometrie jeřábových drah.
  • Revize vázacích prostředků.
  • Zpracování kompletní provozní dokumentace.
  • Odstraňování závad zjištěných při revizi.