Slider
služby

Středotlaké kotle

  • Školení a příprava na ověřování odborné způsobilosti před komisí OIP obsluh středotlakých.
  • kotlů a osob odpovědných za provoz.
  • Provozní a Vnitřní revize STL kotlů a Tlakové zkoušky i Zkoušky těsnosti.
  • Opravy a odstraňování závad zjištěných při revizi.
  • Dodávání náhradních dílů.
  • Zpracování kompletní provozní dokumentace.