Slider
služby

Služby v oblasti BOZP

 • Vyhodnocení rizik na pracovištích a stanovení návrhu na technická a organizační opatření dle zákoníku práce.
 • Zpracování Směrnice na poskytování OOPP (osobních ochranných pracovních pomůcek).
 • Zpracování MPBP (Místních provozně bezpečnostních předpisů) pro technologické celky, strojní zařízení a pracovní postupy.
 • Evidence a registrace pracovních úrazů a nemocích z povolání.
 • Zpracování provozní dokumentace pro strojní zařízení a vyhrazená technická zařízení.
 • Navrhování a instalace bezpečnostních a informačních značení a tabulek na pracovištích.
 • Zpracování osnov školení BOZP pro jednotlivé pracovní činnosti a profese.
 • Technicko-organizační poradenství pro efektivní řízení oblasti BOZP a provozu technických zařízení.
 • Provádění kontrol pracovišť z hlediska BOZP – stanovení návrhů a opatření pro odstranění zjištěných závad.

Školení:

 • Zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o BOZP – obecné právní a technické předpisy a profesní školení.
 • Řidičů referenských vozidel.
 • Řidičů z povolání.
 • Svářečů.

Zpracování dokumentace BOZP dle platných právních a technických předpisů /zák. práce, NV č. 494/01, NV č. 495/01, NV č. 168/02, zákona č. 251/05 Sb…./.